Kontakt

Adres:
Stowarzyszenie Sportowe
„Klub Golfowy Komorów”
ul. Marii Dąbrowskiej 45
05-806 Komorów

E-mail: zarzad@golfkomorow.pl