Składki członkowskie 2019

Szanowni Członkowie naszego Klubu!

Szybkimi krokami zbliża się nowy sezon golfowy, a wraz z nim kolejny okres płacenia składek członkowskich i PZG.

W tym roku, w związku z istotnym wzrostem kosztów obsługi księgowej, postanowiliśmy podwyższyć składki dla dorosłych o 50 zł ( z wyjątkiem członkostwa zwyczajnego).

Wszystkim niezdecydowanym Członkom ( w sensie wyboru rodzaju członkostwa) polecamy Członkowstwo Zwyczajne – dla osób, które chcą być pełnoprawnymi członkami naszego klubu a nie są zainteresowane członkostwem PZG i drivingowym.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie ze Statutem naszego Stowarzyszenia, warunkiem utrzymania statusu członka Klubu jest płacenie składek członkowskich.

Składki prosimy wpłacać do dnia 15.03.2019, przelewem, na nasze konto w Banku BGŻ PARIBAS:
Stowarzyszenie Sportowe Klub Golfowy Komorów
Al. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
77 2030 0045 1110 0000 0273 0530

A oto aktualna lista członkostw:
1. Członkostwo PZG – przeznaczone dla osób, które nie korzystają z drivingu np. ze względu zbyt odległe miejsce zamieszkania. Członkostwo to zawiera skłądkę na PZG.
2. Członkostwo drivingowe – przeznaczone dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z golfem i nie są zainteresowane grą w turniejach.
3. Członkostwo PZG + driving – uwzględnia składkę na PZG i możliwość korzystania z drivingu.
4. Członkostwo zwyczajne – przeznaczone dla osób, które chcą być naszymi członkami a nie są zainteresowane członkostwem PZG i drivingowym.
Członkostwa dla młodzieży i juniorów zawierają, tak jak w zeszłym roku, składkę na PZG i uprawniają do gry na drivingu.
Wszystkie rodzaje członkostw uprawniają do zniżek na partnerskich polach golfowych.

Opłaty członkowskie aktualnie wynoszą:

Rodzaj członkostwa           Opłata członkowska
Dorośli PZG    300 zł
Dorośli „Drivingowe”

                                                               300 zł

Dorośli PZG + „Drivingowe”

                                                               450 zł

Dorośli „Zwyczajne”

                                                               100 zł

Młodzież do lat 25

Juniorzy do lat 18

50 zł

20 zł

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym

Szanowni Członkowie Klubu Golfowego Komorów,

Zarząd Klubu, działając zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 24.10.2018 godzina 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia (I Termin), a w przypadku stwierdzenia nieważności Walnego Zgromadzenia w I- szym terminie, alternatywnie w dniu 24.10.2018 godzina 19:30 w tym samym miejscu (II termin).

Porządek obrad:

1.Wybory władz Stowarzyszenia

Z poważaniem

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego

„Klub Golfowy Komorów”