REGUŁY GRY W GOLFA

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z ZAKRESU PRZEPISÓW GRY I ETYKIETY 2019 R

Każda osoba chcąca zagrać rundę na polu golfowym powinna oprócz podstawowych umiejętności gry legitymować się Zieloną Kartą PZG lub posiadać podstawową wiedzę z zakresu przepisów i etykiety.

Aby ułatwić zapoznanie się z przepisami przytaczamy podstawowe reguły gry i zasady etykiety.

PODSTAWOWE REGUŁY GRY W GOLFA

1. Przed grą oznacz swoją piłkę (np. flamastrem), jeżeli nie będziesz w stanie jej zidentyfikować podczas gry zostanie uznana za zagubioną i otrzymasz 1 karne uderzenie.

2. W przypadku uszkodzenia piłki w czasie gry masz prawo do jej wymiany.

3. Możesz zażądać, aby dowolna piłka została podniesiona jeżeli przeszkadza w twoim uderzeniu. Piłka podniesiona nie może być oczyszczona (nie dotyczy to greenu).W celu identyfikacji piłki możesz ją oczyścić w stopniu niezbędnym do jej rozpoznania. Podnosząc należy oznaczyć miejsce położenia piłki np. kołeczkiem tee bez konieczności zgłaszania tego swojemu markerowi.

4. Jeżeli rozpoczynasz grę z obszaru tee i piłka spadnie z kołeczka przed uderzeniem możesz bez kary ponownie ustawić ją na tee chyba, że twoją intencją było uderzenie piłki wówczas zostanie ono policzone i następne uderzenie grasz z miejsca gdzie piłka leży.

5. Przy przystąpieniu do uderzenia nie można ugniatać, łamać, przesuwać wszystkiego co jest przytwierdzone lub rośnie, możesz odsunąć leżącą gałązkę, kamień itp. pod warunkiem, że piłka nie przesunie się. Poruszoną piłkę należy odłożyć na poprzednie miejsce.

6. Jeżeli piłka została uderzona przy swingu więcej niż raz (dzieje się tak nieraz przy wyj- ściu z bunkra) liczy się jako jedno uderzenie.

7. Jeżeli uderzysz piłką w siebie lub swój sprzęt (np. w torbę, wózek) nie ma kary.

8. Jeżeli piłka zostanie poruszona przy ustawianiu do uderzenia lub przy jej szukaniu nie ma kary Piłka poruszona powinna zostać odłożona na miejsce.

9. Jeżeli na greenie uderzysz inną piłkę też leżącą na greenie otrzymujesz 1 karne uderzenie. Nie ma kary za uderzenie w chorągiewkę stojącą lub leżącą. Na greenie można naprawiać każde uszkodzenie nie tylko ślady po piłce. Nie ma kary za dotykanie linii putowania.

Możesz grać na greenie z flagą w dołku. Jeśli piłka oprze się o flagę, uznaje się, że jest w dołku.

10. Piłka nie do zagrania

Jeżeli uznasz, że piłka leży w miejscu, w którym nie da się jej uderzyć (np. w środku krzaka) to możesz po doliczeniu 1 karnego uderzenia skorzystać z jednej z 3 opcji:

a/ przenieść piłkę i upuścić w obrębie dwóch długości dowolnego kija, jednak nie bliżej dołka;

b/ upuścić piłkę za miejscem jej spoczynku na linii chorągiewka-piłka na dowolną odległość do tyłu;

c/ powrócić na miejsce poprzedniego uderzenia.

Jeżeli piłka leżąca w bunkrze została uznana przez ciebie nie do zagrania, należy ją upuścić wg powyższych opcji pozostając w bunkrze lub z karą dwóch uderzeń dropować poza bunkrem nie bliżej dołka.

Upuszczanie piłki nazywa się dropowaniem i należy je wykonać z wysokości kolan swobodnie wypuszczając z dłoni.

11. Jeżeli twoja piłka zostanie zagubiona lub znajdzie się poza granicami pola musisz doliczyć 1 karne uderzenie i powrócić na poprzednie miejsce. W regułach lokalnych na niektórych polach np. Lisiej Polanie możesz skorzystać z opcji dropowania na wysokości zgubionej piłki z doliczeniem dwóch karnych uderzeń. Piłkę dropuje się na fairway-u.

Obecnie, dozwolony czas na szukanie piłki wynosi 3 minuty.

12.Obszar kary. Jest to staw, rów lub inny ciek oznakowany palikami żółtymi lub czerwonymi (boczna przeszkoda). Jeżeli twoja piłka leży w przeszkodzie wodnej możesz zagrać tak jak leży lub z karą jednego uderzenia upuścić ją w dowolnej odległości za przeszkodą na linii dołek – punkt wejścia w przeszkodę albo wrócić na miejsce uderzenia. W przypadku bocznej przeszkody wodnej masz jeszcze jedną opcję – możesz upuścić piłkę w obrębie 2 długości kija od punktu , w którym piłka przecięła granicę przeszkody z karą jednego uderzenia.

13.Jeżeli piłka leży przy utrudnieniu nieruchomym (np. skrzynka elektr., zraszacz, kopiec kreta, nora zwierząt ryjących, barierka, droga utwardzona) możesz bez kary podnieść piłkę i zadropować w najbliższym miejscu gdzie utrudnienie to nie przeszkadza w oddaniu uderzenia w odległości 1 kija. Powyższe dotyczy również przypadkowej wody (np. kałuża). Jeżeli straciłeś piłkę w nienormalnych warunkach ziemnych (np. teren w naprawie oznakowany biało niebieskimi kołkami) możesz ją zastąpić inną bez kary. Piłka wbita w ziemię (oprócz bunkrów) może zostać podniesiona, oczyszczona i upuszczona najbliżej punktu wbicia.

14. Kolejność gry:

– na pierwszym tee pierwszy uderza zwykle gracz z najniższym handicapem;

– na następnych, gracz, który wygrał poprzedni dołek.

Zasady te można ominąć jeżeli wpłynie to na poprawienie szybkości gry.

ETYKIETA GOLFA

Koniec kija golfowego i rozpędzona piłka stanowią niebezpieczeństwo poważnych urazów a nawet śmierci dlatego jeśli piłka leci w kierunku innych graczy krzycz:„Fore!„/wym. FOR/. Jeśli natomiast sam usłyszysz ten okrzyk – chroń głowę i nie zastanawiaj się skąd może lecieć piłka.

 • jeśli wykonujesz próbny zamach nigdy nie celuj w kierunku innych osób;
 • kiedy inny gracz przymierza się do uderzenia staraj się zachować ciszę;
 • gdy gracz uderza piłkę stój zawsze po jego prawej stronie, nigdy nie stawaj za nim (mowa, rzecz jasna o golfistach prawo-ręcznych);
 • nie odwracaj się plecami do gracza, który uderza piłkę;
 • zawsze przepuszczaj graczy szybciej grających od Ciebie;
 • jeśli długo szukasz swej piłki, a za Tobą podążają następni gracze – przepuść ich dając znak ręką;
 • zawsze obserwuj lot piłki swojej i partnerów;
 • jeśli nie jesteś pewien gdzie wylądowała twoja piłka, zagraj piłkę prowizoryczną informując o tym współgraczy;
 • zawsze pomagaj partnerom szukać piłek;
 • pamiętaj, że możesz szukać piłki tylko przez 3 minuty;
 • zawsze czekaj aż grający przed Tobą znajdą się w bezpiecznej odległości przed oddaniem uderzenia;
 • zawsze bądź gotowy do oddania uderzenia, nie marnuj czasu, możesz np. wybrać kij do gry w czasie kiedy inny gracz uderza lub na greenie ocenić linię celowania
 • jeśli grający przed Tobą gracze są na green’ie zawsze czekaj aż skończą grę, wsadzą flagę do dołka i zejdą z green’u;
 • w trakcie gry, pomiędzy uderzeniami, poruszaj się tak, aby nie opóźniać gry;
 • naprawiaj divoty (dziury w murawie) po swoich uderzeniach;
 • do bunkra wchodź zawsze od jego tylnej strony;
 • w bunkrze zagrab piasek po uderzeniu;
 • jeśli podchodzisz do greenu w celu patowania swoje kije zawsze zostawiaj jak najbliżej następnego tee;
 • nigdy nie stawiaj swojej torby na greenie;
 • jeżdżąc meleksem nie wjeżdżaj nigdy na green;
 • wyjętą z dołka chorągiewkę kładź zawsze obok greenu;
 • na greenie naprawiaj wgłębienia po lądujących piłkach (tzw. pitchmarki) – obowiązkowo należy mieć przy sobie pitchfork /specjalny widelec do naprawy uszkodzonego greenu/;
 • nie stawaj tak, aby Twój cień znalazł się na linii celowania współgracza;
 • trzymaj flagę tak, aby nie łopotała chorągiewka;
 • na greenie nie chodź po linii uderzenia partnera;
 • zaznaczaj położenie swojej piłki na green’ie specjalnym znacznikiem lub małą monetą. Znacznik musi być postawiony dokładnie tuż za piłką przed jej podniesieniem. Stawiając piłkę z powrotem przed znacznikiem staraj się aby znajdowała się dokładnie w tej samej pozycji;
 • na greenie możesz poprosić swych współgraczy aby zaznaczyli swoje piłki;
 • kartę wyników wypełniaj zawsze na następnym tee. Nigdy nie rób tego na green’ie dołka, który właśnie skończyłeś;
 • zawsze informuj swego markera o ilości uderzeń na dołku, szczególnie kiedy przegrasz dołek w rozgrywce matchplay;
 • jeśli jesteś na greenie, daleko od dołka możesz poprosić współgracza, by przytrzymał flagę w dołku;
 • jeśli zabierasz na pole telefon wyłącz w nim dźwięki;
 • żadnych krzyków i nawoływań na polu golfowym;
 • Personel obsługi pola ma pierwszeństwo /należy poczekać aż skończą swoje czynności/.

Standardowe przepisy dotyczące stroju:

 • niedopuszczalne są koszulki typu T-Shirt, dresy, spodnie bez paska;
 • koszulki muszą mieć kołnierzyk;
 • dżinsy są niedozwolone.