PIERWSZE KROKI DO GOLFA – GOLF jest OK

Klub Golfowy Komorów zaprasza osoby chętne do rozpoczęcia swojej przygody z golfem na spotkania na których uczestnicy zapoznają się z zasadami gry i etykietą golfa , podczas zajęć na driving range i polu golfowym zdobędą umiejętności uprawniające do otrzymania certyfikatu umożliwiającego grę na licencjonowanych polach golfowych.

Plan spotkań obejmuje :

  1. Praktyczne zajęcia w wymiarze 8 godz. (4×2 godz.) na naszym driving range – strzelnicy golfowej  w Sokołowie.

  2. Test z zasad i bezpieczeństwa gry. Materiały szkoleniowe do testu na naszej stronie internetowej w zakładce „Reguły gry w golfa”.

  3. Egzamin – odbędzie się na jednym z trzech pól golfowych w okolicy Warszawy w formie rundy golfa (9 dołków)

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest przystąpienie do naszego klubu i opłacenie składki rocznej :

  • ,, Pierwsze kroki do golfa + driving ,, w wysokości 800 zł która uprawnia do uczestniczenia w spotkaniach i korzystanie ze strzelnicy golfowej w Sokołowie

  • ,,Pierwsze kroki do golfa + driving + PZG ,, w wysokości 1000 zł która uprawnia do uczestniczenia w spotkaniach , korzystanie ze strzelnicy golfowej w Sokołowie i członkostwo w PZG .

Składki prosimy wpłacać przelewem, na nasze konto bankowe :
Stowarzyszenie Sportowe ,,Klub Golfowy Komorów,,
Al. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów
77 2030 0045 1110 0000 0273 0530

Po zdaniu egzaminu i przystąpieniu do Polskiego Związku Golfa otrzymuje się certyfikat z nadawanym handicapem klubowym.

Zgłoszenia prosimy kierować wypełniając ,, deklarację,, umieszczoną na naszej stronie w zakładce ,, O nas,, i wysłać na adres : zarzad@golfkomorow.pl